TIN TỨC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Kính gửi: Quý khách hàng và quý đối tác

Trước hết, Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC (FLC Holiday) xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của Quý khách hàng và đối tác trong thời gian qua. Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, nay Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên công ty tới Quý khách hàng và đối tác như sau:

Điều 1: Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết như sau:

Nội dung

Thông tin cũ

Thông tin sửa đổi

Ghi chú

Tên Công ty

Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC

Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ số FLC

 

Tên viết tắt

FLC Holiday

FLC Digicom

 

Địa chỉ

Không thay đổi

 

Mã số thuế

Không thay đổi

 

 
Điều 2: Kể từ ngày 14/8/2020 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ số FLC chính thức sử dụng tên theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về công ty không còn có giá trị pháp lý kể từ ngày 14/8/2020, mọi hình thức sử dụng tên cũ của Công ty để đại diện cho Công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với quý khách hàng đều là giả mạo và trái pháp luật.

Điều 3: Kể từ ngày 14/8/2020 kính đề nghị Quý khách hàng và đối tác khi thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn thanh toán cho Công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.

Điều 4: Việc đổi tên công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, Quý khách hàng, đối tác có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo tên mới này.

Vậy Công ty xin thông báo để Quý khách hàng và đối tác được biết và phối hợp thực hiện.
Xin trân trọng cảm ơn./.