TIN TỨC

Nhân viên xuất sắc Quý I năm 2018🏆 Ban lãnh đạo công ty FLC Holiday xin được tuyên dương 5 nhân viên xuất sắc Quý I năm 2018. Các bạn đã có những cố gắng, phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

🏅 Danh sách cụ thể như sau: 
1. Đặng Đình Hiếu – Quản lý kinh doanh xuất sắc nhất toàn quốc.
2. Huỳnh Kim Tuấn – Nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất khu vực miền Nam.
3. Nguyễn Văn Thành - Nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất khu vực miền Bắc.
4. Lưu Thị Oanh – Nhân viên Telemarketing xuất sắc nhất toàn quốc.
5. Phạm Thị Nga – Nhân viên xuất sắc khối back office.

🏠 Sự phát triển của FLC Holiday được thể hiện bằng sự hoàn thiện cũa mỗi cá nhân. Vì vậy, Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự cả về kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm lẫn phong cách làm việc. 

🎉 Chúc các bạn có thành tích tốt hơn nữa vào những kỳ thi đua tiếp theo để góp phần vào sự phát triển chung của toàn công ty.